Røst kommune

Øykommune helt ytterst i Lofoten. Målt i areal er Røst den minste kommunen i Nordland med 10,43 km². Over halvparten av kommunens 600 innbyggere bor på øya Røstlandet. Her ligger tettstedet med samme navn, som også er kommunesenter.

Den viktigste næringsveien i Røst har alltid - og er fortsatt - naturlig nok fiske. Her ligger noen av de viktiste fiskefeltene under det tradisjonsrike Lofotfisket etter skrei som foregår fra januar til april.

Om kommunen er tynt befolket med mennesker, kan ikke det samme sies om sjøfuglebestanden. På fuglefjellene i Røst hekker mer enn en million sjøfugl, hvor den mest tallrike arten er Lundefugl.
  • Folketall: 605 (2011 SSB.) (Kun Træna og Vevelstad har færre innbyggere i Nordland)
  • Areal: 10,43 km² (Minst i Nordland)
  • Høyeste fjell: Storfjellet (267 moh.)
  • Kommunesenter: Røstlandet
  • Visste du dette om Røst? Kommunen har like mange øyer som det er dager i året (365 stk)?
  • LundefestivalenVis større kart