NARVIK HERSLETTA CAMPING
Adresse: Nygård 404, 8517 Narvik
narvikherslettacamping.no