Seiland nasjonalpark

Seiland Nasjonalpark består av 316,3 km² vill og vakker natur på øya Seiland (Seiland er den nest største øya i Finnmark med et areal på 559 km²) i Finnmark. Nasjonalparken ble opprettet i 2006, og innbefatter områder i Alta-, Hammerfest og Kvalsund kommuner.

Landskapet på øya er variert med fjorder, alpine fjell, isbreer (Seilandsjøkelen og Nordmannsjøkelen), og et overraskende frodig terreng i lavlandet. Seiland har et rikt dyreliv, ikke minst gjelder dette øyas rovfuglbestand som består av både havørn, jaktfalk, dvergfalk, tårnfalk og fjellvåk. Øya har tradisjonelt vært brukt av samer bl.a. som beiteområde for rein i mange generasjoner. Ved opprettelsen av nasjonalparken er det lagt vekt på at denne bruken skal fortsette.

Fakta:
Opprettet: 08.12.2006
Areal: 316,3 km² (306,7 km² på land, og 9,6 km² i sjøen)
Fylke: Finnmark


Vis større kart