Øvre Dividal Nasjonalpark

Øvre Dividal Nasjonalpark er en av norges mest eksotiske villmarker. Nasjonalparken ligger helt ved Svenskegrensa i Indre-Troms. Landskapet er voldsomt variert og veksler fra bratte fjell og dype elvekløfter til åpent, viddepreget landskap med slake dalsider og mykt avrunda fjellrygger og topper.

Dyrelivet er svært rikt, og her kan du møte både jerv, fjellrev, gaupe, bjørn og ulv. Fisket er meget bra i de mange vann og elvene. Ørret, røye, harr og gjedde er de rådende fiskeslagene. Det er også muligheter for å jakte bl.a. hare, rype, rødrev og mink.