Norges nordligste by

Norges nordligste by

I Oktober 1996 fikk det daværende tettstedet Honningsvåg bystatus (etter vedtak av Nordkapp kommune), og ble med dette også norges nordligst beliggende by. En tittel som Hammerfest tidligere har kunnet smykke seg med.

I ettertid har kriteriene for bystatus endret seg, bl.a. ved at tettsteder må ha over 5000 innbyggere for å kunne kalle seg by (Honningsvåg har pr. dags dato under 2500), noe som har gjort vedtaket omdiskutert. Loven gjelder dog ikke med tilbakevirkende kraft, og dermed har Honningsvåg fortsatt status som by.

Se også:
Norges østligste by
Norges smaleste punkt


Vis større kart