Helleristningene i Alta

Helleristningene i Alta

De første helleristningene i Altaområdet ble oppdaget tidlig på 70-tallet. Etterhvert har det blitt avdekket over 6000 ulike figurer og hellemalerier som kan dateres helt tilbake til år 4200 f.kr. Den største ansamlingen finnes ved Hjemmeluft like ved Alta sentrum, hvor det er dokumentert om lag 3500 forskjellige figurer. Ellers er det gjort funn ved Kåfjord, Transfarelv, Storsteinen og Amtmannsnes.

Ristningene gir et uvurdelig innblikk i livet til fangs- og jegerfolkene som bodde her i prehistorisk tid. Motivene på bergkunstverkene spenner fra ritualer og jaktsituasjoner til en hel rekke ulike dyr. I 1985 ble helleristningene i Alta innlemmet i UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder.