Talvik

Gammelt handelssted på vestsiden av Altafjorden (ca. 35 km fra Alta sentrum) med 4-500 innbyggere. Bl.a. var Talvik et viktig senteret for handel med de Russiske Pomorene på 1700-tallet. Stedet var egen kommune fra 1863 til 1964 før og etter sammenslåingen med Alta kommune.

Som mange andre steder i Finnmark ble også store deler Talvik ødelagt mot slutten av Krigen. Etter at Tyskerne hadde trukket seg tilbake ved hjelp av den "Brente jords taktikk", var Talvik kirke var den eneste bygningen som stod igjen.