Kjøllefjord

Fiskevær på Nordkynhalvøya med litt i overkant av 900 innbyggere. Kjøllefjord er kommunesentra i Lebesby kommune. Stedet har vært et viktig handelsted og fiskevær helt siden 1500-tallet. Ved innseilingen til Kjøllefjord kan du se den særegne klippeformasjonen Finnkirka.

Under de tyske okkupasjonsstyrkenes tilbaketrekning fra Finnmark under Andre Verdenskrig ble også Kjøllefjord brent ned. Etter krigen ble stedet bygget opp igjen, og vokste raskt til å bli et av de mest aktive fiskeværene i hele fylket. Fiskeværet har idag en stor fiskeindustri. De senere år har Statkraft bygget en stor vindmøllepark her.

Festivaler: Chrisfestivalen.
Midnattsol i Lebesby kommune: 15 mai til 31 juli.