Alstahaug kommune

Øykommune på Helgelandskysten. De fleste innbyggerne bor i kommunesentraet Sandnessjøen som ligger på øya Alsten. Kommunen har en rik historie som skriver seg helt tilbake til steinalderen (funn av boplasser på øya Mindland). I vikingetiden var øya Tjøtta et viktig maktsentrum i Norge. En markant personlighet i Alstahaugs historie er dikterpresten Petter Dass som var sogneprest her fra 1689 til 1707. Kommunevåpenet illustrerer fjellkjeden De Syv Søstre.


Vis større kart