REGINEDAGAN
Hjemmeside | Facebookside
Hvor: Bø i Vesterålen
Dato: 23. juli til 01.august. 2021

Reginedagan er en kulturfestival som er inspirert av den nordnorske eventyrdronningen Regine Nordmanns liv og forfatterskap, og bruker ulike kulturuttrykk til å sette fokus på den muntlige fortellingen. Festivalen setter fokus på den unike fortellerarven som vi har i Nord-Norge, og er en arena der moderne og ulike fortellerformer, såvel som fortellinger fra andre land kan komme til uttrykk.

For fullstendig program besøk festivalens hjemmeside.

Flere:
Festivaler Nordland